2004 Sayılı İİK madde 277 İPTAL DAVASI VE DAVACILAR

2004 Sayılı İİK madde 277

İPTAL DAVASI VE DAVACILAR:

(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)

İptal davasından maksat 278, 279 ve 280 inci maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmettirmektir. Bu davayı aşağıdaki şahıslar açabilirler:

1 – Elinde muvakkat yahut kati aciz vesikası bulunan her alacaklı,

2 – İflas idaresi yahut 245 inci maddede ve 255 inci maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı hallerde alacaklıların kendileri.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: