2004 Sayılı İİK madde 274 İTİRAZ MÜDDET VE ŞEKLİ

2004 Sayılı İİK madde 274

İTİRAZ MÜDDET VE ŞEKLİ

(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)

İtiraz etmek isteyen kiracı itirazını tahliye emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya şifahen icra dairesine bildirir.

Bu suretle yapılan itiraz tahliye takibini durdurur.

63, 64 ve 65 inci maddeler hükmü tahliye takiplerinde de caridir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: