2004 Sayılı İİK madde 274 İTİRAZ MÜDDET VE ŞEKLİ

2004 Sayılı İİK madde 274

Yargıtay Y12.HD 23.3.1976 E.1976/566 K.1976/3207 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1976/566

K. 1976/3207

T. 23.3.1976

• TAHLİYE EMRİNE KARŞI İTİRAZ ( İcra Tetkik Merciine )

2004/m.274,272,275

ÖZET : Borçluya gönderilen, tahliye emrinde, İİK m. 272`de belirtilen konular aynen yazılarak itirazlarını 7 gün içinde icra dairesine bildirmesi, tersi durumda m. 273 gereği zorla tahliye olunacağı belirtilmiştir. Borçlu, her nedenle olursa olsun itirazlarını m. 274 gereği icra dairesine bildirmekle yükümlüdür. Borçlunun itirazı durumunda İİK m. 275`de yazılı biçimde kiralayanın icra tetkik merciine başvurarak itirazın kaldırılmasını istemesi gerekir. Bu hükümler açısından dosya incelendiğinde, borçlunun icra dairesine herhangi bir biçimde yazılı ya da sözlü bir itirazı bulunmadığından hakkındaki takip kesinleşmiştir. Mercie yaptığı itiraz ve şikayet yasal olmadığından geçersizdir ve bu nedenle reddine karar verilmesi gerekir.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: