2004 Sayılı İİK madde 272 MUKAVELENAME İLE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ TAHLİYE EMRİ VE MÜNDERECATI

2004 Sayılı İİK madde 272

MUKAVELENAME İLE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ TAHLİYE EMRİ VE MÜNDERECATI:

(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)

Mukavelename ile kiralanan bir taşınmazın müddeti bittikten bir ay içinde mukavelenin icra dairesine ibrazı ile tahliyesi istenebilir.

Bunun üzerine icra memuru bir tahliye emri tebliği suretiyle taşınmazın on beş gün içinde tahliye ve teslimini emreder.

Tahliye emrinde:

Kiralayanın ve kiracının ve varsa mümessillerinin isim, şöhret ve yerleşim yerleri ve mukavele tarihi ve kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazı varsa yedi gün içinde daireye müracaatla beyan etmez ve itirazda bulunmaz veya kendiliğinden tahliye etmezse zorla çıkarılacağı yazılır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: