2004 Sayılı İİK madde 271 KAÇIRILAN EŞYAYI TAKİP HAKKI

2004 Sayılı İİK madde 271

KAÇIRILAN EŞYAYI TAKİP HAKKI:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/111 md.)

Gizlice veya cebirle götürülmüş eşya, götürülmelerinden on gün içinde icra dairesinin emri ile ve zabıta kuvvetiyle geri alınabilir. İyi niyet sahibi üçüncü şahısların hakları saklıdır.

İhtilaf halinde mahkeme basit yargılama usulü ile meseleyi halleder ve karara bağlar.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: