2004 Sayılı İİK madde 270 HAPİS HAKKI İÇİN DEFTER YAPILMASI

2004 Sayılı İİK madde 270

HAPİS HAKKI İÇİN DEFTER YAPILMASI:

Kiralıyan evvelce yapılması lazımgelen icrai takibi yapmadan haiz olduğu hapis hakkının muvakkaten muhafazası için icra dairesinin yardımını isteyebilir. (B.K. 267, 269, 281)

Teahhurunda tehlike varsa zabıtanın yahut nahiye müdürünün de yardımı istenebilir.

İcra dairesi üzerlerinde hapis hakkı bulunan eşyanın bir defterini yapar ve rehinleri paraya çevirme yoliyle takip talebinde bulunması için kiralıyana on beş günü geçmemek üzere münasip bir mühlet verir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: