2004 Sayılı İİK madde 266 İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI

2004 Sayılı İİK madde 266

İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/106 md.)

Borçlu, para veya mahkemece kabul edilecek rehin veya esham yahut tahvilat depo etmek veya taşınmaz rehin yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartı ile ihtiyati haczin kaldırılmasını mahkemeden istiyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra mahkemesine geçer.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: