2004 Sayılı İİK madde 260 İHTİYATİ HACİZ KARARININ MUHTEVASI

2004 Sayılı İİK madde 260

İHTİYATİ HACİZ KARARININ MUHTEVASI :

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/100 md.)

İhtiyati haciz kararında :

1. Alacaklının ve icabında mümessilinin ve borçlunun adı, soyadı ve yerleşim yeri,

2. Haczin ne gibi belgelere müsteniden ve ne miktar alacak için konulduğu,

3. Haciz konulmasının sebebi,

4. Haczolunacak şeyler,

5. Alacaklının zararın tazminiyle mükellef olduğu ve gösterilen teminatın nelerden ibaret bulunduğu,

Yazılır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: