2004 Sayılı İİK madde 259 İHTİYATİ HACİZDE TEMİNAT

2004 Sayılı İİK madde 259

İHTİYATİ HACİZDE TEMİNAT :

(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)

İhtiyati haciz istiyen alacaklı hacizde haksız çıktığı taktirde borçlunun ve üçüncü şahsın bu yüzden uğrayacakları bütün zararlardan mesul ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 96 ncı maddesinde yazılı teminatı vermeğe mecburdur.

Ancak alacak bir ilama müstenid ise teminat aranmaz.

Alacak ilam mahiyetinde bir vesikaya müstenid ise mahkeme teminata lüzum olup olmadığını takdir eder.

Tazminat davası ihtiyati haczi koyan mahkemede dahi görülür.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: