2004 Sayılı İİK madde 197 ŞARTA MUALLAK ALACAKLAR

2004 Sayılı İİK madde 197

ŞARTA MUALLAK ALACAKLAR:

Alacaklı talikı bir şarta veya gayri muayyen bir vadeye muallak bulunan alacağını da kaydettirebilir. Fakat hissesini şartın tahakkukunda veya vadenin hulülünde alır.
Kaydı hayatla irat mukavelenamesinden doğan iddialarda Borçlar Kanununun 509 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü caridir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: