2004 Sayılı İİK madde 195 ALACAKLILARIN HAKLARI ÜZERİNE İFLASIN TESİRLERİ MÜFLİSİN BORÇLARININ MUACCELİYET KESBETMESİ

2004 Sayılı İİK madde 195

ALACAKLILARIN HAKLARI ÜZERİNE İFLASIN TESİRLERİ MÜFLİSİN BORÇLARININ MUACCELİYET KESBETMESİ:

Borçlunun taşınmaz mallarının rehni suretiyle temin edilmiş olan alacaklar müstesna olmak üzere iflasın açılması müflisin borçlarını muaccel kılar. İflasın açıldığı güne kadar işlemiş faiz ile takip masrafları anaya zammolunur. (Değişik fıkra: 09/11/1988 – 3494/41 md.) Müflisin vadesi gelmemiş faizsiz borçlarından yıllık kanuni faiz hesabıyla iskonto yapılır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: