2004 Sayılı İİK madde 190 SATICININ GERİ ALMA HAKKI

2004 Sayılı İİK madde 190

SATICININ GERİ ALMA HAKKI:

Satıldığı ve gönderildiği halde iflasına hükmolunmazdan evvel müflisin eline geçmiyen mallar için masa tarafından bedeli verilmiş olmadıkça satıcı istirdat iddiasında bulunabilir.
(Değişik fıkra: 29/06/1956 – 6763/42 md.) Bu mallar iflasın ilanından evvel taşıma senedi, konişmento, makbuz senedi, varant gibi emtiayı temsil eden bir senetle iyi niyet sahibi üçüncü bir şahsa satılmış veya rehnedilmiş olurlarsa artık geri alınamazlar.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: