2004 Sayılı İİK madde 186 İHTİYATEN VEYA İCRAEN HACZEDİLEN ŞEYLER

2004 Sayılı İİK madde 186

İHTİYATEN VEYA İCRAEN HACZEDİLEN ŞEYLER:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/94 md.)
İhtiyaten haczedilmiş mallarla iflas açıldığı zaman paraya çevrilmemiş mahcuz mallar masaya girer.
İflasın açılmasından evvel paraya çevrilmiş bulunan mahcuz malların bedeli, 138 ila 144 üncü maddeler hükümlerine göre haciz koyduran alacaklılara paylaştırılır. Artan kısım iflas masasına intikal eder.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: