2004 Sayılı İİK madde171 İFLAS YOLU İLE TAKİP ÖDEME EMRİ

2004 Sayılı İİK madde171

İFLAS YOLU İLE TAKİP ÖDEME EMRİ

(Değişik madde: 18/02/1985 – 538/86 md.)
İcra memuru, senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse borçluya senet sureti ile birlikte hemen bir ödeme emri gönderir.
Ödeme emrine şunlar yazılır:
1. (Değişik bent: 6352 S.K.-02.07.2012/m.36; yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013) “Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, takip talebine yazılması lazım gelen kayıtlar,”
2. (Değişik bent: 6352 S.K.-02.07.2012/m.36; yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013) “Borcun ve takip masraflarının beş gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına ödenmesi ihtarı,”
3. Kambiyo senedine ve borca dair her türlü itiraz ve şikayetlerini sebepleriyle birlikte diğer tarafa tebliğ edilecek nüshadan bir fazla dilekçe ile beş gün içinde icra dairesine bildirmesi ihtarı,
4. Beş gün içinde borç ödenmediği, itiraz ve şikayet edilmediği takdirde, alacaklının ticaret mahkemesinden borçlunun iflasını talep edebileceği ihtarı,
60 ıncı maddenin son iki fıkrası burada da tatbik olunur.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: