2004 Sayılı İİK madde 155 İFLAS YOLİYLE ADİ TAKİP ÖDEME EMRİ VE MÜNDERECATI

2004 Sayılı İİK madde 155
 İFLAS YOLİYLE ADİ TAKİP  ÖDEME EMRİ VE MÜNDERECATI:

(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)
Borçlu iflas yoliyle takibe tabi şahıslardan olup da alacaklı isterse ödeme emrine yedi gün içinde borç ödenmediği takdirde alacaklının mahkemeye müracaatla iflas talebinde bulunabileceği ve borçlunun gerek borcu olmadığına ve gerek kendisinin iflasa tabi kimselerden bulunmadığına dair itirazı varsa bu müddet içinde istida ile icra dairesine bildirmesi lüzumu ve konkordato teklif edebileceği ilave olunur.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: