2004 Sayılı İİK madde 157 TALEBİN GERİ ALINMASI VE YENİLENMESİ

2004 Sayılı İİK madde 157

TALEBİN GERİ ALINMASI VE YENİLENMESİ:

İflas talebini geri alan alacaklı bir ay geçmedikçe bu talebini yenileyemez

2004 Sayılı İİK madde 156 İFLAS TALEBİ VE MÜDDETİ

2004 Sayılı İİK madde 156

İFLAS TALEBİ VE MÜDDETİ:

(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)
Ödeme emrindeki müddet içinde borçlu tarafından itiraz olunmamışsa alacaklı bir dilekçe ile Ticaret Mahkemesinden iflas kararı isteyebilir.
Bu dilekçeye borçlunun ödeme emrine itiraz etmediğini mübeyyin ödeme emri nüshasının raptedilmesi lazımdır.
Borçlu ödeme emrine itiraz etmişse takip durur ve alacaklı bu itirazın kaldırılması ile beraber borçlunun iflasına karar verilmesini bir dilekçe ile Ticaret Mahkemesinden isteyebilir.
İflas istemek hakkı ödeme emrinin tebliği tarihinden bir sene sonra düşer.

2004 Sayılı İİK madde 155 İFLAS YOLİYLE ADİ TAKİP ÖDEME EMRİ VE MÜNDERECATI

2004 Sayılı İİK madde 155
 İFLAS YOLİYLE ADİ TAKİP  ÖDEME EMRİ VE MÜNDERECATI:

(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)
Borçlu iflas yoliyle takibe tabi şahıslardan olup da alacaklı isterse ödeme emrine yedi gün içinde borç ödenmediği takdirde alacaklının mahkemeye müracaatla iflas talebinde bulunabileceği ve borçlunun gerek borcu olmadığına ve gerek kendisinin iflasa tabi kimselerden bulunmadığına dair itirazı varsa bu müddet içinde istida ile icra dairesine bildirmesi lüzumu ve konkordato teklif edebileceği ilave olunur.

%d blogcu bunu beğendi: