4721 sayılı Medeni Kanun Madde 21 Yasal yerleşim yeri

4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 21

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2004/ 16454 Esas 2005/ 2539 Karar İçtihat

Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri, bağlı oldukları vesayet makamının bulunduğu yerdir. Vesayet kararı verilmekle, vesayet altına alınan kısıtlının, yerleşim yeri artık karan veren vesayet makamının bulunduğu yer olmuştur. Vesayet makamının izni olmadıkça vesayet altındaki kişi yerleşim yerini değiştiremez.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi

Esas No: 2004/16454
Karar No: 2005/2539

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Karar: Türk Kanunu Medenisi’nin 355. maddesinde yer alan “akıl hastalığı” sebebine dayanılarak verilen kısıtlama kararı 11.09.1972 tarihinde B____ Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilmiş ve vesayetin idaresiyle ilgili bütün iş ve işlemler 1972 tarihinden bu yana B____ vesayet makamı tarafından yapılmıştır.

Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri, bağlı oldukları vesayet makamının bulunduğu yerdir. (TMK m. 21/2) Vesayet kararı verilmekle, vesayet altına alınan kısıtlının, yerleşim yeri artık karan veren vesayet makamının bulunduğu yer olmuştur. Vesayet makamının izni olmadıkça vesayet altındaki kişi yerleşim yerini değiştiremez. (TMK m. 412/1)

Kısıtlının yerleşim yerinin değiştirildiğine ilişkin vesayet makamının herhangi bir izni bulunmamaktadır. Böyle bir izin alınmaksızın kısıtlının vesayet makamının bağlı bulunduğu yer dışına gitmiş olması veya başka bir yerde oturuyor olması o yeri yetkili kılmaz. Bu bakımdan Sulh Hukuk Mahkemesi’nin yetkisizlik kararı vermesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

KARAR : Temyiz olunan hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Posted in Genel. Tags: . Leave a Comment »

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: