2004 Sayılı İİK madde 147 ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

2004 Sayılı İİK madde 147

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ :

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/67 md.)
Ödeme emrine itiraz hakkında 62 den 72 nci maddeye kadar olan hükümler uygulanır. Ancak;
1. Rehin hakkına açıkça itiraz edilmemişse, alacaklının rehin hakkı takip safhası içinde artık tartışma konusu olamaz.
2. Sırf rehin hakkına itiraz olunduğu takdirde, alacaklı, rehnin paraya çevrilmesi yoliyle takipten vazgeçerek, takibin haciz yolu ile devamını istiyebilir. Bu takdirde, borçluya mal beyanında bulunması için yedi gün mühlet verilir.

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: