2004 Sayılı İİK madde 146 ÖDEME EMRİ

2004 Sayılı İİK madde 146

ÖDEME EMRİ :

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/66 md.)
Takip talebi üzerine, icra dairesi, keyfiyeti merhun üzerinde sonra gelen rehin hakkı sahibine bir ihbarname ile bildirir ve borçlu ile rehin maliki üçüncü şahsa aşağıdaki kayıtlara uygun olmak üzere birer ödeme emri gönderir:
1. Ödeme müddeti onbeş gündür.
2. Yedi gün içinde itiraz olunmaz ve 1 numaralı bendde yazılı müddet içinde borç ödenmezse rehnin satılacağı bildirilir.

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: