2004 Sayılı İİK madde 139 İCRA DAİRESİNİN TAMAMLAMA HACİZLERİ

2004 Sayılı İİK madde 139

İCRA DAİRESİNİN TAMAMLAMA HACİZLERİ:

Satış tutarı bütün alacakları ödemiye yetmezse icra memuru kendiliğinden yeni hacizler yaparak haczi tamamlar; ancak bu suretle haczolunan mallar üzerinde sonra gelen derecelerin evvelce koydurdukları hacizler varsa bu hacizlerin doğurduğu haklara halel gelmez. Yeniden haczedilen mallar ayrıca satış talebine hacet kalmaksızın ve mümkün olduğu kadar çabuk satılır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: