2004 Sayılı İİK madde 135 TESCİL İÇİN TAPUYA TEBLİĞ VE ZORLA ÇIKARMA

2004 Sayılı İİK madde 135

TESCİL İÇİN TAPUYA TEBLİĞ VE ZORLA ÇIKARMA:

Taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için 134 üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır.
(Değişik fıkra: 06/06/1985 – 3222/17 md.) Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: