İFLASIN ERTELENMESİ

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/6723

K. 2008/9273

T. 9.10.2008

• İFLASIN ERTELENMESİ ( Şirketin Borca Batık Durumda Olması ve Mali Durumunu İyileştirme İhtimalinin Bulunması Gerektiği – Sermaye Eksikliğinin Giderilmesinin İyileştirme Tedbirlerinden Olduğu/Eksikliğin Erteleme Koşullarına Etkisini Açıklamayan Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı )

• İYİLEŞTİRME PROJESİ ( İflasın Ertelenmesi Talebi – Sermaye Eksikliğinin Giderilmesinin İyileştirme Tedbirlerinden Olduğu/Eksikliğin Erteleme Koşullarına Etkisini Açıklamayan Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı )

• SERMAYE EKSİKLİĞİ ( İflasın Ertelenmesi Talebi – Sermaye Eksikliğinin Giderilmesinin İyileştirme Tedbirlerinden Olduğu/Eksikliğin Erteleme Koşullarına Etkisini Açıklamayan Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınmaması Gereği )

• BİLİRKİŞİ RAPORU ( İflasın Ertelenmesi Talebi – Sermaye Eksikliğinin Giderilmesinin İyileştirme Tedbirlerinden Olduğu/Eksikliğin Erteleme Koşullarına Etkisini Açıklamayan Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınmaması Gereği )

2004/m.179

ÖZET : İflasın ertelenmesi talebinin kabul edilebilmesi için erteleme talebinde bulunan şirketin borca batık durumda olması, mali durumunu iyileştirmesi ihtimalinin bulunması gerekir. İşletmedeki sermaye eksikliğinin giderilmesi de iyileştirme tedbirlerindendir. Mahkemece sermaye eksikliğinin erteleme koşullarına etkisini açıklamayan bilirkişi raporu hükme esas alınarak karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Taraflar arasındaki iflasın ertelenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde Ziraat Bankası A.Ş., Akbank A.Ş. ve Kızılca Plastik A.Ş. vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, 29.12.1995 tarihinde tescil edilerek kurulan şirketin 08.06.2007 tarihinde muamele merkezini değiştirdiğini, 30.12.2007 tarihi itibariyle ödenmiş sermayesinin 500.000.-YTL. olduğunu, tarım sektöründe üretim ve pazarlama yapan şirketin “Suda” markası ile Türkiye’de ilk ve tek su kültürü işlemesi olduğunu, şirketin mali durumunun tarım sektöründeki olumsuzluklar nedeniyle bozulduğunu, pazarlama sorunu olmayan müvekkili şirketin mali durumunu düzeltebileceğini, işletme sermayesi eksik olan şirketin yıllık gelirleri ile borçlarını ödeyeceğini ileri sürerek iflasın 1 yıl süreyle ertelenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece davacı şirketin borca batık durumda olduğu, mali durumunu iyileştirme ümidinin bulunduğu, projenin ciddi olduğu gerekçesiyle iflasın 1 yıl süreyle ertelenmesine karar verilmiş, hüküm Ziraat Bankası A.Ş., Akbank A.Ş. ve Kızılca Plastik A.Ş.vekilince temyiz edilmiştir.

İflasın ertelenmesi talebinin kabul edilebilmesi için erteleme talebinde bulunan şirketin borca batık durumda olması, mali durumunu iyileştirmesi ihtimalinin bulunması gerekir. İflasın ertelenmesi talebinde bulunan şirket iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olduğunu gösteren bilgi ve belgeleri mahkemeye sunmalıdır. İşletmedeki sermaye eksikliğinin giderilmesi de iyileştirme tedbirlerindendir. Erteleme talebinde bulunan borçlu şirket dava dilekçesinin iyileştirme projesi bölümünde şirketin tek sorununun işletme sermayesi eksikliği olduğunu, nakdi veya gayrinakdi kredi sağlanamadığını belirtmiştir. Bilirkişi raporunda sermaye eksikliğinin nasıl giderileceği konusunda açıklık bulunmamaktadır. Mahkemece sermaye eksikliğinin erteleme koşullarına etkisini açıklamayan bilirkişi raporu hükme esas alınarak karar verilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir. Bu durumda konusunda uzman yeni bilirkişi kurulundan rapor alınarak varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmelidir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 09.10.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: