2004 Sayılı İİK madde 116 İKİNCİ ARTIRMA

2004 Sayılı İİK madde 116

İKİNCİ ARTIRMA:

(02.07.2012 Kabul tarihli, 6352 sayılı Kanun’un 105. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013.)

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi, Esas: 2003/27142, Karar: 2004/4091 İçtihat

İİK m.116 gereğince ihalenin malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını bulması ve satış alacağının rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını karşılaması gerekir. Aksi halde anılan maddenin 3.fıkrası gereğince ihale düşer.İİK.116.madde hükmü gereğince ihalenin malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını bulması ve satış alacağının rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını karşılaması gerekir. Aksi halde anılan maddenin 3.fıkrası gereğince ihale düşer. Hal böyle olunca 25 milyar muhammem bedelli mahcuz mal, ikinci ihalede İİK.116/2.Maddesine aykırı biçimde 10.100.000.000 TL’ye ihale olunduğundan,icra müdürlüğünce satışın düşürülmesine karar vermek gerekirken, ihalenin gerçekleştirilmesi doğru bulunmadığından,mahkemece şikayetin kabulüyle “ihalenin feshine” karar verilmesi gerekirken “şikayetin reddi” biçiminde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: