2004 Sayılı İİK madde 86 TAŞINIR MALLARDA HACZİN NETİCELERİ

2004 Sayılı İİK madde 86

TAŞINIR MALLARDA HACZİN NETİCELERİ :

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/48 md.)
Borçlu, alacaklının muvafakati ve icra memurunun müsaadesi alınmaksızın mahcuz taşınır mallarda tasarruf edemez. Haczi koyan memur hilafına hareketin cezai mesuliyeti müstelzim olduğunu borçluya ihtar eder.
Haczedilmiş olan taşınır mal üzerinde üçüncü şahsın zilyedlik hükümlerine dayanarak iyi niyetle iktisabettiği haklar saklıdır.
İyi niyet kaidelerine aykırı olarak mahcuz taşınır mal üzerinde üçüncü şahsın iktisabettiği, haklar, alacaklının hacizle o mala taallük eden haklarını ihlal ettiği nispette batıldır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: