2004 Sayılı İİK madde 76 HAPİS İLE TAZYİK

2004 Sayılı İİK madde 76

HAPİS İLE TAZYİK:

(Değişik madde: 24/05/1962 – 51/ 1 md.)
Mal beyanında bulunmıyan borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra mahkemesi hakimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik olunur. Ancak bu hapis üç ayı geçemez.

YARGITAY 17.HD. 2004/7963 E.-2004/12537 K. İçtihat

Müşteki vekilinin şikayet dilekçesiyle mal beyanında bulunmayan sanığın hapsen tazyiki isteminde,bu istem hakkında İİK.nun 76. maddesine göre evrak üzerinde bir karar verilmesi gerekirken,istem dışına çıkılarak duruşma açıp yargılama yapılarak İİK.nun 337. maddesine göre yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirir.Mal beyanında bulunmamaktan sanık T____K_____´ün yapılan yargılaması sonunda; İİK.nun 337 maddesi uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla hükümlülüğüne dair ANKARA 13. İcra Ceza Mahkemesinden verilen 22.1.2004 gün ve 2212 esas 25 karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay´ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından 7.7.2004 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

Müşteki vekilinin şikayet dilekçesiyle mal beyanında bulunmayan sanığın hapsen tazyiki istemi olduğu, bu istem hakkında İİK.76. maddesine göre evrak üzerinde bir karar verilmesi gerekirken istem dışına çıkılarak duruşma açıp yargılama yapılarak İİK.nun 337. maddesine göre yazılı şekilde karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA 25.11.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. İcra ve İflas Kanunu MADDE 76 :(Değişik madde: 24/05/1962 – 51/ 1 md.)

Mal beyanında bulunmıyan borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra mahkemesi hakimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik olunur. Ancak bu hapis üç ayı geçemez.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: