2004 Sayılı İİK madde 73 HUSUSİ HÜKÜMLER

2004 Sayılı İİK madde 73

HUSUSİ HÜKÜMLER:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/44 md.)
Rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takipteki ödeme emirleri için 146, 147, 149b, 150, 150a; iflas yolu ile adi takipteki ödeme emirleri için 155 ve 156 ve kambiyo senetleri hakkındaki hususi takip usullerindeki ödeme emirleri için 168 ila 170 ve 171 ve 172. maddelerdeki hususi hükümler uygulanır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: