2004 Sayılı İİK madde 70 KARAR VE MÜDDET

2004 Sayılı İİK madde 70

KARAR VE MÜDDET

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/41 md.)
İcra mahkemesi, itirazın kaldırılması hakkındaki talep üzerine iki tarafı davet eder ve 18 inci madde hükmüne göre kararını verir.

YARGITAY 12.HD. 1973/11728 E.-1973/11360 K. İçtihat

İİK.70.madde hükmünce, İcra mahkemesi, itirazın kaldırılması hakkındaki talep üzerine iki tarafı davet eder ve 18.madde hükmüne göre karar verir.Taraflar usulüne uygun davet edilmelerine rağmen,duruşmaya gelmez veya vekil göndermezlerse,HUMK.409.madde hükmü uygulanarak içlerinden birinin müracaatına deyin oturum ertelenir. Bu hüküm gözönünde tutulmayarak bizzat ve vekille duruşmaya katılmayan tarafların gıyaplarında duruşma yapılarak esas hakkında karar verilmesi yasaya aykırıDIRAlacaklı H.İ.Ü. ile borçlu D___ Koll. Şirketi. O.D. ve Oğulları N____Yağ Fabrikasına müteallik olmak üzere (MUSTAFAKEMALPAŞA) icra işleri tetkik merciinden verilen 10/09/1973 tarih ve 47-37 sayılı kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 26/11/1973 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İtirazın kaldırılmasına mütedair istek tetkik merciinde mürafaaya tabii tutulmak suretiyle incelenir. (Mad: 70). Taraflar usulen davet edilmelerine rağmen duruşmaya gelmez veya vekil göndermezlerse HUYK.nun 409 maddesi hükmü uygulanarak içlerinden birinin müracaatına deyin oturum ertelenir. Bu hüküm gözönünde tutulmayarak bizzat ve vekille duruşmaya katılmayan tarafların gıyaplarında duruşma yapılarak esas hakkında karar verilmesi yasaya aykırı, temyiz isteği yerindedir.

Mercii kararının İİK.nun 366 ve HUYK.nun 428 nci maddeleri uyarınca BOZULMASINA, diğer hususların şimdilik tetkikine mahal olmadığına, 17/12/1973 gününde oybirliğiyle karar verildi.İcra ve İflas Kanunu MADDE 70 :(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/41 md.)

İcra mahkemesi, itirazın kaldırılması hakkındaki talep üzerine iki tarafı davet eder ve 18 inci madde hükmüne göre kararını verir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: