2004 Sayılı İİK madde 57 IV. İCRA TEBLİĞLERİ İCRA TEBLİĞLERİ

2004 Sayılı İİK madde 57

IV. İCRA TEBLİĞLERİ İCRA TEBLİĞLERİ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/29 md.)
İcraya ait tebliğlerde Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak borçlu, kendilerine kanunen mümessil tayin olunması icabeden şahıslardan ise icra memuru kısa bir zamanda mümessil tayin edilmesini ait olduğu makamdan ister.
Tebliğ, Medeni Kanunun 159 ve 396 ncı maddelerine göre mezun olanların meslek veya sanatına mütaallik muamelelerden doğmuş bir borca dair ise kendilerine yapılır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: