2004 Sayılı İİK madde 56 TALİKIN MÜDDETLERİN CEREYANINA TESİRİ

2004 Sayılı İİK madde 56

TALİKIN MÜDDETLERİN CEREYANINA TESİRİ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/28 md.)
Takip talikleri esnasında müddetlerin cerayanı durmaz. Müddetin nihayeti bir talik gününe rastlarsa müddet talikin bitiminden sonra bir gün daha uzatılır

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: