2004 Sayılı İİK madde 55 6 – BORÇLUNUN AĞIR HASTALIĞI HALİNDE

2004 Sayılı İİK madde 55

6 – BORÇLUNUN AĞIR HASTALIĞI HALİNDE:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/27 md.)
Takip borçlunun mümessil tayin edemiyecek derecede ağır hastalığı halinde muayyen bir zaman için icra memurluğunca talik olunabilir. Ağır hastalığın resmi belge ile tahakkuku lazımdır.
Mal kaçırılması ihtimali olan hallerde hastalığın devamı sırasında da haciz yapılabilir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: