2004 Sayılı İİK madde 42 ÜÇÜNCÜ BAP İLAMSIZ TAKİPI. TAKİBİN MUHTELİF TARZLARI PARA BORCU VE TEMİNAT İÇİN TAKİP

2004 Sayılı İİK madde 42

ÜÇÜNCÜ BAP İLAMSIZ TAKİP I. TAKİBİN MUHTELİF TARZLARI : PARA BORCU VE TEMİNAT İÇİN TAKİP :

Bir paranın ödenmesine veya bir teminatın verilmesine dair olan cebri icralar takip talebiyle başlar ve haciz yoliyle veya rehnin paraya çevrilmesi yahut iflas suretiyle cereyan eder.
(Ek fıkra: 6352 S.K.-02.07.2012/m.8) “Yabancı devlet aleyhine ilamsız takip yoluna başvurulamaz.”

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: