2004 Sayılı İİK madde 39 ZAMANAŞIMI

2004 Sayılı İİK madde 39

ZAMANAŞIMI :

İlama müstenit takip, son muamele üzerinden on sene geçmekle zamanaşımına uğrar.
Noter senedine müstenit takip, senedin mahiyetine göre borçlar veya ticaret kanunlarında muayyen olan zamanaşımlarına tabidir.

İLAMLI VE İLAMSIZ TAKİPLER İÇİN ZAMANAŞIMI UYGULAMASI..

İİK 39.madde de ilama müstenit olan takipler son muamele tarihinden itibaren 10 sene içerisinde zamanaşımına uğrarlar.İlamsız takiplerde ise son muamele tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde işlem yapılmaz ise dosya işlemden kaldırılır ve yenileninceye kadar  esas kaydı kapatılır.İlamlı takip denildiğinden sadece mahkeme ilamları değil aynı zamanda ilam mahiyetine haiz belgeler ile  1136 sayılı yasanın 35/A maddesinde belirtilen sulh anlaşmaları da ilamların icrası hakkında hükümlere tabii olduğundan dolayı son muamele tarihinden itibaren 10 senelik zamanaşımı süresine tabidir.Son muamele tarihi ise;alacaklı yada vekilince yapılan son talebin icra müdürü yada müdür yardımcısı  tarafından olumlu yada olumsuz karar verildiği tarihtir.Y 6HD T.02.06.1994 E.1994/5710 K.1994/6000 sayılı ilamı ile son muamele tarihinden itibaren 10 sene geçmiş olan ilamlı takibin zamanaşımına uğramış olduğunu ve artık infazının mümkün olmadığını belirtmiştir.
Aynı zamanda ayrık bir istisna da icra kefilliği bakımından mümkündür.İcra dosyasına kefil olan kişinin sorumluluğu icra takibinin kesinleşmesiyle birlikte borçlunun sorumlu olduğu miktar kadardır.Ancak icra kefilliği ayrı bir taahhüdü içerdiği ve icra tutanağı olması sebebiyle ilam mahiyetine haiz olan belgelerden olduğundan dolayıdır ki;icra kefili hakkında asıl borçludan ayrı olarak zamanaşımı süresinin 10 yıl olarak kabulü gerekmektedir

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: