2004 Sayılı İİK madde 38 İLAM MAHİYETİNİ HAİZ BELGELER

2004 Sayılı İİK madde 38

İLAM MAHİYETİNİ HAİZ BELGELER :

(Değişik: 18/2/1965 – 538/20 md.)
Mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, kabuller ve para borcu ikrarını havi re’sen tanzim edilen noter senetleri, istinaf ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir. Bu maddedeki icra kefaletleri müteselsil kefalet hükmündedir.

YARGITAY 12 H.D 2005/16843 K.2005/20657 İçtihat

Asıl borçlu hakkında takip kesinleşmedikçe icra kefili hakkında da icra takip işlemlerine devam edilemeyeceği.

İİK’nun 38.maddesi gereğince icra dairesinden kefaletler ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabiidir.Ancak usulüne uygun icra kefaleti olsa dahi hakkında takip yapılan asıl borçlu yönünden takip kesinleşmedikçe icra kefiline de icra emri çıkarılamayacağı gibi,borç miktarının kesinleşmemesi halinde de kefil hakkında takibin devamı mümkün değildir.Somut olayda kefil açısından haciz işlemi uygulanması için adı geçene icra emri gönderilmesi zorunludur.Bu nedenlerle henüz icra emri gönderilmeden mahkemece şikayetçi ile ilgili olarak hacizn kaldırılması yasaya uygundur.Ancak icra emri gönderildikten sonra kefilin itirazı üzerine kefaletin geçerli olup olmayacağı incelebileceğinden ve henüz itiraz aşamasına gelmeden şikayetçinin kefaletinin hüküm ifade etmeyeceği yönünde de karar verilmesi isabetsizdir.Bu nedenlerle hükmün BOZULMASINA karar verildi.
Üye Notu : İİK 38 uygulamasında dikkat edilecek olan en önemli nokta asıl borçlu hakkında takip kesinleşmeden kefil hakkında da takibin kesinleşmeyeceği,çünkü icra kefilinin bir nevi asıl borçlunun bağlantısı olduğundan dolayı “çoğu kapsamayan azı da kapsamaz” tabiri ile icra kefili hakkında haciz işlemlerine devam edilemeyeceği.Asıl borçlu hakkında kesinleşen takip yönünden icra kefili için de haciz işlemlerinin yapılabileceği. İcra ve İflas Kanunu MADDE 38 :(Değişik: 18/2/1965 – 538/20 md.)

Mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, kabuller ve para borcu ikrarını havi re’sen tanzim edilen noter senetleri, istinaf ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir. Bu maddedeki icra kefaletleri müteselsil kefalet hükmündedir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: