2004 Sayılı İİK madde 37 HACİZ VEYA İFLAS İSTEMEK YETKİSİ

2004 Sayılı İİK madde 37

HACİZ VEYA İFLAS İSTEMEK YETKİSİ :

İcra emrinde yazılı müddet geçtiği halde borcunu ödemiyenlerin malları haczolunur yahut borçlu iflasa tabi eşhastan olupta alacaklı isterse yetkili ticaret mahkemesince iflasına karar verilir.

Yabancı Devlet , dolayısıyla Büyükelçililiklerinin mallarına haciz konulması hakkında

Bilindiği gibi yabancı devlet veya büyükelçiliklerin mallarına (bankalardaki parasal hesapları dahi) haciz işlemi uygulanamayacağı hususu; devletin hükümranlık hakları, devletlerarası teamül, Viyana sözleşmesi esaslarıdır.

Ancak, Yargıtay 12 Hukuk Dairesinin iki ayrı kararı kanıma göre çelişkilidir. Bu nedenle hukukçu arkadaşlarımın bilgilenmesini istedim.

İlk karar: 12. Hukuk Dairesi’nin 24.05.2004 gün ve 2004/6469 esas, 2004/13007 sayılı kararıdır. Bu kararda Daire, Yabancı devletin veya ortak olduğu ticari işlerinden elde ettiği ticari kazanç ve mallarına haciz infaz edilebileceğine sair şekilde haciz infaz edilemeyeceğine karar vermiştir.

İkinci karar: 12. Hukuk Dairesi’nin 09.07.2009 gün ve 2009/6733 esas ve 15273 karar sayılı ilamıdır. Ve ilamda “Yabancı devlet ve devamen büyükelçiliklerinin banka hesaplarına (yani mallarına) haciz infaz edilebilir.” denilmektedir. Yargıtayın bu kararı; borçlusu büyükelçilik olan takip dosyasında, İcra dairesinin, büyükelçiliğin bankadaki hesabının haczi için yazdığı yazının iptali için İcra Hakimliği’nde şikayet şekliyle açılan iptal davasının reddinin temyiz edilmesi sonucunda, temyizen bozulması talebinin kabul edilmeyerek İcra Hakimliği kararının onanması sonucunda oluşmuştur

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: