2004 Sayılı İİK madde 28 TAŞINMAZ DAVALARINDA HÜKÜMLERİN TAPU SİCİL DAİRESİNE TEBLİĞİ

2004 Sayılı İİK madde 28

TAŞINMAZ DAVALARINDA HÜKÜMLERİN TAPU SİCİL DAİRESİNE TEBLİĞİ:

(Değişik madde ve başlığı: 6103 S.K. m.41/2-c / Yürürlük: m.43-01.07.2012) Taşınmaz davalarında davacının lehine hüküm verildiği takdirde mahkeme davacının talebine hacet kalmaksızın hükmün tefhimi ile beraber hulasasını tapu sicili dairesine bildirir. İlgili daire bu ciheti hükmolunan taşınmazın kaydına şerh verir. Bu şerh, Türk Medeni Kanununun 1010 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmüne tâbidir.
Taşınmaz davası üzerine verilen karar ileride davacının aleyhine kesinleşirse mahkeme, derhal bu hükmün hulasasını da tapu sicili dairesine bildirilir.

6103 S.K. m.41/2-c değişikliği öncesi madde başlığı ve madde

TAŞINMAZ DAVALARINDA HÜKÜMLERİN TAPU VE GEMİ SİCİL DAİRELERİNE TEBLİĞİ:
MADDE 28: (Değişik: 29/6/1956 – 6763/42 md.)
Taşınmaz davalarında davacının lehine hüküm verildiği takdirde mahkeme davacının talebine hacet kalmaksızın hükmün tefhimi ile beraber hulasasını tapu ve gemi sicili dairelerine bildirir. İlgili daire bu ciheti hükmolunan taşınmaz veya geminin kaydına şerh verir. Bu şerh Medeni Kanunun 920 nci maddesinin ikinci fıkrası ve tescil edilmiş gemiler hakkında da Ticaret Kanununun 879 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmüne tabidir.Taşınmaz davası üzerine verilen karar ileride davacının aleyhine kesinleşirse mahkeme, derhal bu hükmün hulasasını da tapu veya gemi sicili dairesine bildirir

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: