2004 Sayılı İİK madde 20 MÜDDETLERİN DEĞİŞTİRİLMEMESİ

2004 Sayılı İİK madde 20

MÜDDETLERİN DEĞİŞTİRİLMEMESİ:

Bu kanunun tayin eylediği müddetleri değiştiren bütün mukaveleler hükümsüzdür. Ancak her hangi bir müddetin geçmesinden istifade hakkı olan borçlu bu hakkından vazgeçebilir. Bu vazgeçme üçüncü şahıslara tesir etmez

SÜRELERDEN FERAGATİN NİTELİĞİ VE UYGULAMASI

İcra iflas hukukunda tayin edilen süreler hak düşürücü ve emredici  süre niteliğinde olup;bu süreler taraflarca kısaltılamaz yada uzaltılamaz.Kanunda yazılı olan sürelerden vazgeçme hakkı olan borçlu bu hakkından vazgeçebilir.Örneğin ödeme emrini tebliğ aldıktan sonra borcu kabul ile hacze muvafakat edip itiraz süresi içerisinde bu kez boca itiraz etmesi hukuken bir sonuç doğurmayacaktır.Borçlu tarafından ilk başta verilen kabul beyanı tekrardan aksi bir görüşle geri alınamaz.Borçlunun sürelerden feragati ve muvafakati ile haciz konulabilir.
Sürelerden vazgeçen borçlu hakkında haciz isteme yetkisi bulunan alacaklı için aynı dosyada icra kefiline de cebri icra yetkisi(haciz hakkı) uygulanabileceği şüphesizdir.Nitekim borçlu hakkında takip kesinleşmeden kefil hakkında da haciz işlemi yapılamaz.Gerekçe olarak;itiraz süresi içerisinde ödeme emri ile kendisine tebliğ edilen borç miktarını ödemesi istenen borçlunun bu miktarı itiraz ve dava yolu ile herzaman değiştirme hakkı bulunduğundan ve bu aşamada borcun miktarı belirli olmadığından dolayı,kefil hakkında da miktarı belirli olmayan borçtan dolayı sorumluluğu kabul edilemez.Aynı şekilde İKK 340.madde de düzenlenen ödeme şartını ihlal suçunda da sanığın mahkumiyetine karar verilmesi için;ödeme taahhüdünün takibin kesinleşmesinden sonra yapılması gerekmektedir.Takip kesinleşmeden ödenecek miktar henüz belirli değildir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: