2004 Sayılı İİK madde 17 ŞİKAYET ÜZERİNE YAPILACAK MUAMELELER

2004 Sayılı İİK madde 17

ŞİKAYET ÜZERİNE YAPILACAK MUAMELELER:

Şikayet icra mahkemesince, kabul edilirse şikayet olunan muamele ya bozulur, yahut düzeltilir.
Memurun sebepsiz yapmadığı veya geciktirdiği işlerin icrası emrolunur

ŞİKAYET KONUSU İŞELEMİN SONUÇLARI VE AÇIKLAMASI

İcra mahkemesi şikayet konusu işlem hakkında;ya işlemi kabul eder ya işlemi reddeder yada işlemi düzelterek onar.İşlemi reddettiği zaman;icra mahkemesince icranın durdurulması kararı verilmişse red kararı ile birlikte icraya devam olunur.Şikayetin kabulüne karar verilmişse bu kararla birlikte şikayet konusu işlem yapıldığı tarihten itibaren iptal edilir.Düzelterek onama kararı verilmişse;düzelterek onama kararının verildiği tarihten itibaren verilen düzeltme kararı geçerli olacağından;bu kararın önceden yapılan işlemlere etkisi olmaz.İhalenin feshine yönelik olan şikayet konusu işlem sonucunda verilen kararın kesinleşmesi gerekmektedir

Şikayet üzerine yapılan işlemler

Şikayet icra mahkemesince karar verilmediği müddetçe icra takibini durdurmaz.Şikayetin icra mahkemesince kabulü halinde işlem yapıldığı tarihten itibaren(müdür yada müdür yardımcısı tarafından karar verildiği tarihten itibaren) iptal edilir.Şikayet reddedildiği takdirde; eğer icra mahkemesince icra takibinin durdurulması yönünde karar verilmişse red kararı ile birlikte icraya devam olunur;icra mahkemesi icra takibini durdurulması yönünde  karar vermemişse icra dosyasında işlem yapılmaya devam edilecektir.İcra mahkemesince şikayet konusu işlemin düzeltilmesine karar verildiği zaman;bu karar geriye etkili olarak hüküm ifade etmez sadece işlemin düzeltilmesine karar verildiği tarihten itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurur.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: