5237 Sayılı TCK Madde 277 Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 277

Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs

(Değişik: 2/7/2012-6352/90md.)
(1) Görülmekte olan bir davada veya yapılmakta olan bir soruşturmada, gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek veya bir haksızlık oluşturmak amacıyla, davanın taraflarından birinin, şüpheli veya sanığın, katılanın veya mağdurun lehine veya aleyhine sonuç doğuracak bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Birinci fıkradaki suçu oluşturan fiilin başka bir suçu da oluşturması halinde, fikri içtima hükümlerine göre verilecek ceza yarısına kadar artırılır.

MADDE GEREKÇESİ

 MADDE 277.– Madde, bir davada taraflardan birinin veya birkaçının ve sanıkların, katılanların veya mağdurların leh veya aleyhine yargı görevi yapanlara emir vermeyi veya baskı yapmayı veya nüfuz icra etmeyi veya yargı görevleri yapanları ne suretle olursa olsun etkilemeye teşebbüs etmeyi cezalandırmaktadır. Emir verildiği, baskı yapıldığı veya nüfuz icra edildiği veya etki yapılmasına girişildiği anda cürüm tamamlanmış olur.
Suç, herhangi bir yargı görevi yapana karşı işlenebilir.
Teşebbüs iltimas derecesini geçmediği takdirde faile daha az ceza verilmesi öngörülmüştür. Burada iltimastan maksat, hatıra binaen ricada bulunmaktır

One Response to “5237 Sayılı TCK Madde 277 Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs”

  1. çiğdem üstün Says:

    Tanık hakkında iftira atmak,örneğin görülmekte olan boşanma davasında tanığın ahlaksız ve dolandırıcı olduğu,davacının ondan uzak durması gerektiği şeklinde söylemlerim 3. bir kişi tarafından davalı tarafından söylettirmesi,yine aynı şekilde tanığın boşanmaya sebep verdiğinin tanığın komşularına dedikodu şeklinde söylenmesi de yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs suçunu oluşturur mu


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: