5237 Sayılı TCK Madde 274 Etkin pişmanlık

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 274

Etkin pişmanlık

(1) Aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında bir hak kısıtlamasını veya yoksunluğunu sonuçlayacak nitelikte karar verilmeden veya hükümden önce gerçeğin söylenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz.
(2) Aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında bir hak kısıtlamasını veya yoksunluğunu sonuçlayacak nitelikte karar verildikten sonra ve fakat hükümden önce gerçeğin söylenmesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisinden yarısına kadarı indirilebilir.
(3) Aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında verilen mahkûmiyet kararı kesinleşmeden önce gerçeğin söylenmesi halinde, verilecek cezanın yarısından üçte birine kadarı indirilebilir.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 274.– Madde metninde, yalan tanıklıkla ilgili etkin pişmanlık düzenlenmiştir.

5237 Sayılı TCK Madde 273 Şahsi cezasızlık veya cezanın azaltılmasını gerektiren sebepler

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 273

Şahsi cezasızlık veya cezanın azaltılmasını gerektiren sebepler
(1) Kişinin;

a) Kendisinin, üstsoy, altsoy, eş veya kardeşinin soruşturma ve kovuşturmaya uğramasına neden olabilecek bir hususla ilgili olarak yalan tanıklıkta bulunması,
b) Tanıklıktan çekinme hakkı olmasına rağmen, bu hakkı kendisine hatırlatılmadan gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapması,
Halinde, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.
(2) Birinci fıkra hükmü, özel hukuk uyuşmazlıkları kapsamında yapılan yalan tanıklık hallerinde uygulanmaz.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 273.– Madde metninde yalan tanıklık suçu ile ilgili şahsî cezasızlık veya cezanın azaltılmasını gerektiren sebepler hakkında düzenleme yapılmıştır. 
Birinci fıkraya göre; belli akrabalık ilişkisi içinde bulunulan kişiler aleyhine yalan tanıklık yapılması hâlinde ya da tanıklıktan çekinme hakkı olmasına rağmen bu hakkı kendisine hatırlatılmadan gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kişi hakkında verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 272 Yalan tanıklık

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 272

Yalan tanıklık

(1) Hukuka aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan bir soruşturma kapsamında tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kimseye, dört aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Mahkeme huzurunda ya da yemin ettirerek tanık dinlemeye kanunen yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 272 Yalan tanıklık

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 272

MADDE GEREKÇESİ

 MADDE 272.– Madde metninde yalan tanıklık suçu tanımlanmıştır.
Birinci fıkraya göre, hukuka aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan bir soruşturma kapsamında tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapılması, bu suçun temel şeklini oluşturmaktadır. Suçun temel şekli açısından tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurulun yemin verdirmeye yetkisinin olmaması gerekir. İkinci fıkraya göre ise, yalan tanıklık suçunun mahkeme huzurunda ya da yemin ettirerek tanık dinlemeye kanunen yetkili kişi veya kurul önünde işlenmesi, daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir.  Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 272 Yalan tanıklık

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 272

Yargıtay 8.CD 2009/9930E. 2009/13934K İçtihat

Sanığın tanıklık yaptığı hazırlık ve mahkeme beyanları arasında çelişki bulunmadığı, katılan ile yaptığı konuşmanın katılan tarafından gizli olarak kasete kaydedildiğinden hukuka aykırı delil niteliğinde olup hükme esas alınamayacağı şeklindeki mahkeme gerekçesi yerindedir.Gereği görüşülüp düşünüldü; Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 271 Suç uydurma

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 271

Suç uydurma

(1) İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye üç yıla kadar hapis cezası verilir.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 271.– Madde, suç uydurma hâlini cezalandırmaktadır. Bu suretle adlî makamları gereksiz olarak işgal etmek veya yanlış yollara yönlendirerek gereksiz yere uğraştırmak cezalandırılmış olmaktadır.

5237 Sayılı TCK Madde 270 Suç üstlenme

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 270

Suç üstlenme

(1) Yetkili makamlara, gerçeğe aykırı olarak, suçu işlediğini veya suça katıldığını bildiren kimseye iki yıla kadar hapis cezası verilir. Bu suçun üstsoy, altsoy, eş veya kardeşi cezadan kurtarmak amacıyla işlenmesi halinde; verilecek cezanın dörtte üçü indirilebileceği gibi tamamen de kaldırılabilir.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 270.– Madde metninde suç üstlenme suçu tanımlanmıştır. Kişi, gerçekte hiç işlenmemiş veya başkası tarafından işlenmiş olan bir suçu kendisinin işlediğinden bahisle, bildirimde bulunmuş olabilir. Bu durumda, suç üstlenme suçu oluşur. Madde metnine göre; bu suçun belli akrabalık ilişkisi içinde bulunulan kişilerin cezadan kurtulması amacıyla işlenmesi hâlinde, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

5237 Sayılı TCK Madde 269 Etkin pişmanlık

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 269

Etkin pişmanlık

(1) İftira edenin, mağdur hakkında adlî veya idari soruşturma başlamadan önce, iftirasından dönmesi halinde, hakkında iftira suçundan dolayı verilecek cezanın beşte dördü indirilir.

(2) Mağdur hakkında kovuşturma başlamadan önce iftiradan dönme halinde, iftira suçundan dolayı verilecek cezanın dörtte üçü indirilir. Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 269 Etkin pişmanlık

5237 Sayılı TCK Madde 269 Etkin pişmanlık

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 269.– Madde metninde iftira suçu açısından etkin pişmanlıkla ilgili düzenleme yapılmıştır.

YARGITAY 4. C. D. 2009/9413 E , 2009/10970 K. İçtihat

Müştekinin önce yağlamandığını ifade etmesi daha sonra da sanığa borç para verdiğini itiraf etmesi durumunda, iddiaların gerçekliği araştırılıp iftiradan dönme niteliği taşıyıp taşımadığı tartışılmalıdır.Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 269 Etkin pişmanlık

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 269

YARGITAY 4. Ceza Dairesi 2010/23669 E.N , 2010/15547 K.N. İçtihat

Sanığın hırsızlık suçu şüphelisi olarak yakalandığında soruşturma ve kovuşturmadan kurtulumak amacıyla suçu işleyen kişinin bir başkası olduğunu söyleyerek iftirasından, mağdur hakkında soruşturmaya başlamadan yargılamadaki ifadesi sırasında gerçeğe dönmesi karşısında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerekip gerekmediğinin tartışılması gerekmektedir.Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: