5237 Sayılı TCK Madde 258 Göreve ilişkin sırrın açıklanması

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 258

Göreve ilişkin sırrın açıklanması

(1) Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle bilgi edindiği ve gizli kalması gereken belgeleri, kararları ve emirleri ve diğer tebligatı açıklayan veya yayınlayan veya ne suretle olursa olsun başkalarının bilgi edinmesini kolaylaştıran kamu görevlisine, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kamu görevlisi sıfatı sona erdikten sonra, birinci fıkrada yazılı fiilleri işleyen kimseye de aynı ceza verilir.

MADDE GEREKÇESİ

 MADDE 258.– Maddede, kamu görevine ilişkin sırrın ifşası cezalandırılmaktadır. Söz konusu suç, gizli kalması gereken hususları açıklamak, yayınlamak veya ne suretle olursa olsun bunlardan başkasının bilgi edinmelerini kolaylaştırmak suretiyle oluşacaktır. Suçun faili, bir kamu görevlisi olacaktır. Suçun konusu, ifa edilen kamu göreviyle ilgili olan ve gizli tutulması yani sır olarak saklanması gereken bilgilerdir.
Kamu görevlisinin, ifa ettiği göreve ilişkin sırları bu görevi sona erdikten sonra da açıklamaması gerekir. Maddenin ikinci fıkrasında, söz konusu yükümlülüğe aykırı davranışlar ceza yaptırımı altına almıştır.

Erzurum 4. Asliye Ceza Mahkemesi İçtihat

5237 Sayılı TCK.nun 285.maddesinde düzenlenen soruşturmanın gizliliğini alenen ihlal etmek suçunun oluşabilmesi için:”…5237 Sayılı TCK.nun 285.maddesinde düzenlenen soruşturmanın gizliliğini alenen ihlal etmek suçunun oluşabilmesi için;
a) Soruşturma evresinde yapılan işlemin içeriğinin açıklanması sureti ile suçlu sayılmama karinesinden yararlanma hakkının veya haberleşmenin gizliliğinin ya da özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi,
b) Soruşturma evresinde yapılan işlemin içeriğine ilişkin olarak yapılan açıklamanın maddi gerçeğin ortaya çıkmasının engellemeye elverişli olması gerektiği,
5271 Sayılı CMK.nun “soruşturmanın gizliliği” başlığının taşıyan 157/1 maddesinde kanunun başka hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek koşulu ile soruşturma evresindeki usuli işlemlerin gizli olduğunun belirtildiği, CMK’nun 2/e maddesi gereğince soruşturma evresinin kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi ifade ettiği…” Türk Ceza Kanunu MADDE 258 :(1) Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle bilgi edindiği ve gizli kalması gereken belgeleri, kararları ve emirleri ve diğer tebligatı açıklayan veya yayınlayan veya ne suretle olursa olsun başkalarının bilgi edinmesini kolaylaştıran kamu görevlisine, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kamu görevlisi sıfatı sona erdikten sonra, birinci fıkrada yazılı fiilleri işleyen kimseye de aynı ceza verilir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: