5237 Sayılı TCK Madde 233 Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 233

T.C YARGITAY 4.C.D. 2004/7904 E. 2006/3819 K. İçtihat

Sanığın birlikte yaşadığı katılan eş ve kızına yönelik aile hukukundan doğan bakım ve destek yükümlülüğüne aykırı şekilde evden kovup, sık sık yaralayıp söverek onur kırıcı tavır ve hareketlerde bulunduğuna ait iddia ile tanıkların anlatımları yönetimce tartışılıp reddedilmeden yetersiz ve kanuni olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi, BOZMAYI gerektirmiştir.Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç gününe göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın birlikte yaşadığı katılan eş ve kızına yönelik aile hukukundan doğan bakım ve destek yükümlülüğüne aykırı şekilde evden kovup, sık sık yaralayıp söverek onur kırıcı tavır ve hareketlerde bulunduğuna ait iddia ile tanıklar A____, İ____, K____, N____ ve H____’nın anlatımları yönetimce tartışılıp reddedilmeden yetersiz ve kanuni olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi,

Yasaya aykırı ve katılanlar E____ ve E____ vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükümlerin BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 21.02.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.Türk Ceza Kanunu MADDE 233 :(1) Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış bulunduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk eden kimseye, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Velayet hakları kaldırılmış olsa da, itiyadi sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerin sonucu maddi ve manevi özen noksanlığı nedeniyle çocuklarının ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan ana veya baba, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: