5237 Sayılı TCK Madde 228 Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 228

YARGITAY 2. C.D. 2006/9379 E. 2007/1692 K.08.02.2007 İçtihat

Sanığın kendi işlettiği kahvehanede kumar oynatırken yakalanması sebebi ile TCK 228/1’den cezalandırılması gerekirken eksik inceleme ile beraatına karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.Dava: Kumar oynanması için yer temin etme suçundan sanık M____’nin yapılan yargılaması sonucunda; beraatine dair E____ 3. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 28.12.2005 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi O Yer C.Savcısı tarafından istenmekle ve dosya C. Başsavcılığının 18.10.2006 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü:

Karar: Sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;
Sanığın kendi işlettiği kahvehanede haklarında idari işlem yapılan N____ ve S____ ile birlikte para karşılığı yanık tabir edilen oyunu oynadıkları sırada polis memurları tarafından yakalandıkları sanığın hazırlık soruşturması aşamasındaki savunma beyanı ile 12.12.2005 tarihli olay ve yakalama tutanağından anlaşıldığı halde, sanığın atılı kumar oynatmak için yer temin etme suçundan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, tutanak düzenleyici polis memurları ile N____ ve S____ dinlenmeden duruşmada suçlamayı inkar eden sanığın mahkemedeki savunmasına itibar edilerek eksik soruşturma ile sanığın beraatına karar verilmesi,

KARAR : Bozmayı gerektirmiş, O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 08.02.2007 gününde oybirliği ile karar verildi. Türk Ceza Kanunu MADDE 228 :(1) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır.

(3) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(4) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: