5237 Sayılı TCK Madde 210 Resmi belge hükmünde belgeler

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 210

T.C YARGITAY 6. C.D 2003/468 E. 2005/6536 K. İçtihat

Sanığın, başkasının bilgilerini kullanarak tanzim ettiği ve alacaklı kısmı boş olan senedin, özel belgede sahtecilik suçunu oluşturacağı gözetilmeden beraatine karar verilmesinin kanuna aykırı olduğu,Dava: Sahtecilik suçundan sanık E____ hakkında yapılan duruşma sonunda; beraatına ilişkin K____ Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 5.10.2001 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi Üst E_____ Cumhuriyet Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığından bozma isteyen tebliğname ile 29.1.2003 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Sanığın, yakınanın bilgi ve rızası dışında, alacaklı kısmı boş olup, bu nedenle yasal unsurları eksik, özel belge niteliğindeki suça konu senedi sahte olarak düzenleyip, imzalayarak, aldığı krediye karşılık teminat olarak bankaya verdiğinin anlaşılması karşısında; suçun oluştuğu gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçeyle beraatına karar verilmesi,

KARAR : Bozmayı gerektirmiş, Üst Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle istem gibi BOZULMASINA, 04.07.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: