5237 Sayılı TCK Madde 207 Özel belgede sahtecilik

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 207

T.C YARGITAY 6. C. D. 2003/8556 E. 2005/1162K. İçtihat

Sanık aşamalardaki savunmalarında; “yakınana ait dükkanı Z___ ile ortak iş yapmak üzere kiraladıklarını, kira kontratının Z____ adına yapıldığını, adı geçen ortaklıktan ayrılınca Vergi Dairesine ibraz edip vergi levhası almak amacı ile suça konu kira sözleşmesini düzenlediğini” belirtmesi ve bu savunmanın Z____ ile K____ tarafından doğrulanması, müştekinin de kira paralarını eksiksiz ve düzenli olarak aldığını bildirmesi karşısında, TCK’nun 347. maddesinin uygulanması gerekip gerekmeyeceğinin tartışılmaması, BOZMA nedenidir.Dava: Sahtecilik suçundan sanık G____ hakkında yapılan duruşma sonunda: Mahkumiyetine ilişkin M____ Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 5.7.2001 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından onama isteyen ek tebliğname ile 20.10.2003 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanık aşamalardaki savunmalarında; “yakınana ait dükkanı Z____ ile ortak iş yapmak üzere kiraladıklarını, kira kontratının Z____ adına yapıldığını, adı geçen ortaklıktan ayrılınca Vergi Dairesine ibraz edip vergi levhası almak amacı ile suça konu kira sözleşmesini düzenlediğini” belirtmesi ve bu savunmanın Z____ ile K____ tarafından doğrulanması, müştekinin de kira paralarını eksiksiz ve düzenli olarak aldığını bildirmesi karşısında, TCK’nun 347. maddesinin uygulanması gerekip gerekmeyeceğinin tartışılmaması,

KARAR : Bozmayı gerektirmiş, sanık G_____’nin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 10.2.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: