5237 Sayılı TCK Madde 204 Resmi belgede sahtecilik

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 204

Yargıtay 13.CD 2009/13588E. 2012/264K. İçtihat

Tahrifatın, sanık lehine hukuki sonuç doğurmaması durumunda olayda “faydasız sahtecilik” niteliği gözetilerek, suçun unsurlarının oluşmadığı kabul edilmelidir.

MAHKEMESİ: Burdur Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 21.11.2006
NUMARASI : 2006/219 (E)
ve 2006/289 (K)Katılan vekili 20.06.2007 havale tarihli dilekçeyle temyiz isteminden vazgeçtiğinden O yer Cumhuriyet savcısı’nın temyiz talebine hasren yapılan incelemede gereği görüşüldü;Elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmadığı dosya içeriğine uygun şekilde gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, O yer Cumhuriyet savcısı’nın temyiz itirazlarının reddiyle, suça konu çekin keşide tarihi üzerinde yapıldığı iddia olunan tahrifatın, çekin ibraz süresi yönünden sanık lehine hukuki sonuç doğurması imkanının bulunmaması nedeniyle “faydasız sahtecilik” niteliğinde olduğu ve resmi belgede sahtecilik suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı cihetle, sonucu itibariyle doğru olan hükmün istem gibi ONANMASINA, 12.01.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: