5237 Sayılı TCK Madde 203 Mühür bozma

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 203
Mühür bozma

(1) Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya konuluş amacına aykırı hareket eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 203 – Madde, esasta bir şeyin saklanmasını veya varlığının olduğu gibi muhafazasını sağlamak üzere, kanunun veya yetkili makamların emrine uyularak konulmuş mührün kaldırılmasını cezalandırmaktadır.

Gerçekten bu gibi hâllerde mührün konulmasının esas nedeni, durumun aynen muhafazasını sağlamaktır. Oysa uygulamada, mühre dokunulmaksızın, durumun değiştirilmemesi hususundaki emre aykırı faaliyetlerin sürdürüldüğü görülmektedir. Bu durumu da ceza yaptırımı ile karşılamak üzere, madde metninde “konuluş amacına aykırı hareket eden” kimsenin de aynı yaptırıma tâbi kılınacağı açıklanmıştır. Böylece örneğin mühür altına alınan nizamlara aykırı inşaat faaliyetine mühre dokunmaksızın devam edilmesi, mührün fekki gibi ceza yaptırımına tâbi olacaktır.

Yargıtay 2.Ceza Dairesi 2008/18600 E. 2009/1870 K. İçtihat

Sanığın borç nedeniyle elektirğinin kesilmesinden sonra sayacın mühürlenip mühürlenmediği araştırılmalı, mahallinde bilirkişi marifetiyle keşif yapılmalıdır.Sanığın kullandığı elektriği sayaçtan geçirip geçirmediği konusunda bilirkişiden görüş alınmalıdır.Kullanılan elektrik sayaçtan geçirilmemesi halinde eylemin elektrik hırsızlığı suçunu, kullanılan elektriğin sayaçtan geçirilmesi halinde ise, eylemin mühür bozmak suçunu oluşturacaktır.

Dava: Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Karar: Sanık hakkında, borç nedeniyle elektriği kesilip sayacı mühürlendikten sonra, mührü kırarak elektrik kullandığının iddia edilmesi, beraat hükmüne esas alınan 19.06.2006  tarihli zabıta araştırmasında tespit edilmesi karşısında; yargılamaya devam edilerek elektriğin borç nedeniyle kesilmesinden sonra sayacın mühürlenip mühürlenmediği araştırılarak, mahallinde uzmanbilirkişi marifetiyle keşif yapılıp, sanığın kullandığı elektriği sayaçtan geçirip geçirmediği konusunda bilirkişiden görüş alınarak, kullanılan elektriğin sayaçtan geçirilmediğinin tespiti halinde eylemin elektrik hırsızlığı suçunu, kullanılan elektriğin sayaçtan geçirilmesi halinde ise, borç nedeniyle mühürleme yapılmış ise, eylemin mühür bozmak suçunu oluşturacağı gözetilmeden, sanığın 27.11.2003 tarihinde tutanağa konu evi sattığı gerekçesiyle, eksik soruşturma ve incelemeyle yazılı şekilde sanığın beraatine karar verilmesi, KARAR : Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA. 27.01.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: