5237 Sayılı TCK Madde 203 Mühür bozma

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 203

YARGITAY 2. Ceza Dairesi 2008/36195 E.N , 2009/42184 K.N. İçtihat

Sanığın kaçak elektrik kullanımı üzerine sayacın mühürlendiği daha sonra da bilirkişi marifetiyle kaçak elektrik kullanımıyla ilgili olarak aynı yeren tekrar gelindiği ve kaçak elektrik kullanımının hala devam ettiği anlaşıldığına göre burada mühür bozma suçundan hüküm kurulması gerektiği gözetilmelidir.

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Katılan vekilinin yokluğunda verilen hükmün adli tatil içinde 06.08.2007 tarihinde tebliği edilmesi karşısında, CMK’ nın 331. maddesi gereğince temyiz süresinin işlemeyeceği, bu nedenle 06.09.2006 tarihinde yapılan temyiz isteminin süresinde olduğu belirlenmekle tebliğnamedeki red görüşüne katılınmamıştır,

Sanığın yetkilisi olduğu işyerinde, kayıtsız sayaçtan geçirerek elektrik kullanıldığı tespit edilip, elektriği kesilerek mühürleme işlemi yapıldığına dair 22.08.2006 tarihli suç tutanağının düzenlenmesinden sonra yapılan kontrolde, aynı şekilde elektrik kullanıldığına dair 15.09.2006 tarihli suç tutanağı düzenlendiği ve iddianamedeki anlatıma göre mühür bozmak suçundan da kamu davası açıldığının anlaşılması karşısında; bilirkişi marifetiyle tutanağa konu iş yerinde keşif yapılarak, kaçak kullanım süresi tespit edilip, normal kullanıma göre tüketebileceği ortalama elektrik miktarı bilirkişiye hesaplattırılıp, kayıtsız sayaçtan geçirilen tüketim miktarıyla karşılaştırılarak, arasında aşırı bir oransızlık bulunup bulunmadığına dair bilirkişiden rapor alındıktan sonra, kullanılan elektriğin sayaçtan geçirilmediğinin anlaşılması halinde, sanığın eyleminin TCK’ nın 142/1-f maddesinde düzenlenen hırsızlık ve TCK’ nın 203. maddesinde düzenlenen mühür bozmak suçlarını oluşturacağı, tüketilen elektriğin kayıtsız sayaçtan geçirildiğinin tespiti halinde ise, TCK’ nın 203. maddesinde düzenlenen mühür bozmak suçunu oluşturacağı gözetilmeden eksik araştırma ve inceleme sonucu yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 10/11/2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: