5237 Sayılı TCK Madde 191 Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak

Yargıtay 11. CD 2006/23891 E. 2008/8882 K. İçtihat

Kendisinde uyuşturucu madde ele geçirilemeyen, uyuşturucu madde kullandığı tıbben saptanamadığı gibi, kendi soyut anlatımı dışında, yüklenen suçu işlediğine ilişkin her türlü şüpheden uzak, yasal ve yeterli delil elde edilemeyen sanık hakkında mahkumiyet hükmü kurulmasıl bozma nedenidir.

KARAR : Sanığın uyuşturucu madde sattığı yönündeki ihbar üzerine evinde ve üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilemeyip, bahçesinde 6 kök dişi hint keneviri ele geçirildiği; sanık hakkında izinsiz hint keneviri ekmek suçundan kamu davası açılıp, S____ Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2004/524 esasına kayıtlı dava dosyasında yargılamasının yapılarak, 09.02.2005 tarihinde mahkumiyet kararı verildiği anlaşıldığından; kendisinde uyuşturucu madde ele geçirilemeyen, uyuşturucu madde kullandığı tıbben saptanamadığı gibi, kendi soyut anlatımı dışında, yüklenen suçu işlediğine ilişkin her türlü şüpheden uzak, yasal ve yeterli başka bir kanıt da bulunmayan sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken, mahkumiyet hükmü kurulması,
KARAR : Yasaya aykırı, üst Cumhuriyet Savcısı ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün CMUK’nın 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 11.05.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C YARGITAY 10.C.D 2008/15703 E. 2009/7806 K. İçtihat

Sanığın evinde yakalanan net 203 gram esrarın ele geçiriliş biçimi ve miktarı dikkate alındığında, savunmasının aksine suça konu esrarı satmak amacıyla bulundurduğuna ilişkin soyut ihbardan başka şüpheden uzak, yeterli, kesin, inandırıcı delil bulunmadığı ve sanığın tek olan fiilinin bütünüyle kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçunu oluşturacağı gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması, BOZMAYI gerektirmiştir.

Dava: Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sanık M____ hakkında İ____ Yedinci Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonucu, 04.04.2008 tarihinde 2007/368 esas ve 2008/70 karar sayı ile kurulan mahkumiyet hükmünün sanık ve müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzeltilerek onama isteyen tebliğnamesi ile 05.11.2008 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Sanığın evinde yakalanan net 203 gram esrarın ele geçiriliş biçimi ve miktarı dikkate alındığında, savunmasının aksine suça konu esrarı satmak amacıyla bulundurduğuna ilişkin soyut ihbardan başka şüpheden uzak, yeterli, kesin, inandırıcı delil bulunmadığı ve sanığın tek olan fiilinin bütünüyle kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçunu oluşturacağı gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,

KARAR : Yasaya aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün isteme aykırı olarak BOZULMASINA, bozma sebebine göre sanığın bu suçtan tahliyesine, başka suçtan hükümlü ya da tutuklu değilse, derhal salıverilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına, 28.04.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: