5237 Sayılı TCK Madde 171 Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 171

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması

(1) Taksirle;

a) Yangına,

b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına,

Neden olan kişi, fiilin başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olması halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 171.– Madde metninde, genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması, suç olarak tanımlanmıştır.
Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçunun birinci fıkrasında söz konusu edilen fiillerin taksirle işlenmesi de, suç oluşturmaktadır. Ancak, bu fiiller dolayısıyla cezaya hükmedebilmek için de, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından somut bir tehlikenin meydana gelmesi gerekir.
Bu fiillerin işlenmesiyle bir zarar neticesinin meydana gelmesi hâlinde, meydana gelen zarar neticesi açısından örneğin taksirle öldürme veya taksirle yaralama suçu oluşabilir. Bu gibi durumlarda, farklı neviden fikri içtima hükümlerinin uygulanması gerekir.

YARGITAY 9. C.D 2008/8712 E. 2010/3291 K. İçtihat

fabrikanın makine sorumlusu H____ ile kazan sorumlusu olan A____’nın, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir davranışlarının ve yangının çıkmasında kusurlarının olup olmadığı konusunda içlerinde makine mühendisi de bulunan işgüvenliği bilirkişi heyetinden rapor alındıktan sonra sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Olay yeri inceleme tutanağı, yangın raporu, sanık savunmaları, mağdur ve tanık beyanları ile tüm dosya kapsamına göre, olay tarihinde fabrikanın kazan dairesinde bulunan ve olay saatinde kapatılmış olan kazanın brülöründen sızan ve zeminde biriken yağın tutuşması ve alev alması sonucu çıkan yangında, fabrikanın makine sorumlusu H____ ile kazan sorumlusu olan A____’nın, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir davranışlarının ve yangının çıkmasında kusurlarının olup olmadığı konusunda içlerinde makine mühendisi de bulunan iş güvenliği bilirkişi heyetinden rapor alındıktan sonra sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden, yangının teknik arızadan meydana geldiği ve mağdurun da şikayetçi olmadığı şeklinde soyut gerekçelere dayalı olarak sanıkların beraatına karar verilmesi,

KARAR : Kanuna aykırı, kararın BOZULMASINA, 22.03.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: