5237 Sayılı TCK Madde 168 Etkin Pişmanlık

Yargıtay 11. C. D. 2011/3341 E.N , 2011/2818 K.N. İçtihat

5560 sayılı Yasa’nın 11. maddesiyle eklenen TCK’nın 245/5. fıkrası uyarınca; TCK’nın 168. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükmünün 245/3. maddesinde düzenlenen suça uygulanamayacağının gözetilmemesi bozma nedenidir.

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanıklar müdafilerinin suçun unsurlarının oluşmadığına, eksik soruşturma inceleme yapıldığına, mahkumiyete yeter delil bulunmadığına yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak;

1- Katılan U____ Petrol Ürünleri Pazarlama Ltd. Şti. unvanlı işyerine muhtelif günlerde gelen ve 06.03.2009 tarihli iddianamede adları yazılı kart sahiplerinin aldıkları akaryakıtın bedelini ödemeleri aşamasında verdikleri farklı bankalarca üretilmiş gerçek kredi kartlarının kopyalama cihazından geçirilerek kopyalanıp bilahare çeşitli tarihlerde nakit çekim işlemlerinde kullanılarak haksız yarar sağlanmasından ibaret somut olayda; suç mağdurunun banka ve/veya kredi kartını üreten banka olacağı aynı bankaya ait kopyalanmış kartın manyetik şerit numaralarının farklı olması durumunda da zincirleme suç hükmünün değerlendirilmesi gerekeceği nazara alınmadan, sahih kartların hamilleri olan iddianamede adları yazılı gerçek kişiler mağdur kabul edilerek sanıklar hakkında yazılı şekilde hüküm tesisi,

2- Kabule göre de; 5560 sayılı Yasa’nın 11. maddesiyle eklenen TCK’nın 245/5. fıkrası uyarınca; TCK’nın 168. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükmünün 245/3. maddesinde düzenlenen suça uygulanamayacağının gözetilmemesi,

Kanuna aykırı, sanıklar müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, kazanılmış hakların saklı tutulmasına, 28.06.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: